header header header header

Contact

Hulsmaatstraat 60
NL-7523 WG Enschede
T: +31 (0)53 20 68 324
F: +31 (0)53 20 68 325
M. info@hpnplus.eu

Outplacement

Het ontslaan van medewerkers is voor een onderneming vaak een onaangenaam proces. Meestal zijn het vaste personeelsleden die door een terugval in de economie te zwaar op de kosten van een bedrijf drukken.

In plaats van arbeidstijdverkorting of zelfs tot ontslag over te gaan bestaat er dan de mogelijkheid om dit personeel elders in het bedrijfsleven door te plaatsen.
In sommige gevallen wordt bij een ontslag in samenwerking met vakbonden, ondernemersraden en sociale partners een plan opgesteld. Hier kan dan als extra Outplacement ingebracht worden.

HPN+ B.V. kan hier in opdracht van uw organisatie als externe dienstverlener, voor de ontslagen medewerkers optreden. Wij vervullen dan de rol van intermediair.