header header header header

Contact

Hulsmaatstraat 60
NL-7523 WG Enschede
T: +31 (0)53 20 68 324
F: +31 (0)53 20 68 325
M. info@hpnplus.eu

VCU

VCU is de Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus.
Periodiek vindt er een screening plaats in de vorm van audits door een gecertificeerde organisatie. Er wordt o.a. gescreend volgens criteria zoals deze zijn vastgelegd in de VCU-checklist:

  • Veiligheids- en gezondheidsorganisatie en beleid
  • selectie, gegevens- en documentenbeheer van de uitzendkracht
  • Voorlichting en instructie aan uitzendkrachten

De medewerkers van HPN+ B.V. hebben de training VIL-VCU gevolgd. Hiermee hebben zij de vereiste veiligheidskennis, waarmee zij de uitzendkracht op de juiste wijze kunnen selecteren en voorlichten in het kader van een veilige werkuitvoering.

Om de risico’s op de werkplek van de uitzendkracht goed in kaart te kunnen brengen, wordt aan de hand van de gegevens van de inlener een checklist ingevuld. Deze checklist wordt met de uitzendkracht doorgenomen voordat deze aan het werk gaat. Zo is de kracht op de hoogte van de eventuele risico’s en kunnen passende maatregelen genomen worden.

Van het inlenende bedrijf wordt verwacht, dat u de uitzendkracht op de werkplek voorlicht over de arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld door het tonen van een veiligheidsinstructie op video, het overhandigen van het veiligheidsregelement, huisregels met betrekking tot Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu, enz.

Kortom, samen komen we er altijd en zorgen we voor een goede veiligheid van de werkplek en de medewerkers.