header header header header

Contact

Hulsmaatstraat 60
NL-7523 WG Enschede
T: +31 (0)53 20 68 324
F: +31 (0)53 20 68 325
M. info@hpnplus.eu

NEN Norm

Sinds januari 2007 bestaat er één hoogwaardig en onafhankelijkbetrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen en (onder)aannemers van werk: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid.

Uitzendbureau HPN+ B.V. voldoet aan dit keurmerk en kan worden gezien als een betrouwbaar uitzendbureau die haar (personeels)administratie op orde heeft, op tijd haar belastingen en sociale verzekeringspremies betaalt én de via ons ingehuurde medewerkers zijn gerechtigd om in Nederland werk te verrichten.

Welke voordelen biedt Dé Norm voor u?
Er worden steeds vaker mensen illegaal te werk gesteld. Dit is niet alleen schadelijk voor de economie, maar kan ook schadelik voor ú zijn.

Immers bent u zèlf aansprakelijk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en riskeert u hoge boetes voor het werken met mensen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken, van wie de identiteit niet is vastgesteld of die een valse identiteit hebben aangenomen. Boetes bedragen 8.000 euro per illegaal tewerkgestelde.

Bij Uitzendbureau HPN+ B.V. hoeft u dit risico niet te lopen, want het uitzendbureau voldoet aan de norm NEN 4400 en is gecertificeerd volgens Dé Norm van Stichting Normering Arbeid.

Download “HPN+ B.V. NEN 4400-1” (652 kb)